Nieuwsbrief 19 maart 2020

  • EFL 6 jaar
  • EFL wordt gelist op Folgory

Beste abonnee,

Het is lang geleden dat jullie via deze nieuwsbrief iets van ons gehoord hebben. Maar dat is zeker niet omdat we stil hebben gezeten - integendeel. 2020 heeft zich tot zover ontwikkeld als een uitzonderlijk jaar - niet alleen voor de eGulden. Tussen al het slechte nieuws door willen we graag mededelen dat de eGulden vandaag 6 jaar is geworden. Dat vieren we met een nieuw samenwerkingsverband met het beursbedrijf Folgory.

Folgory is erg jong, is opgericht in mei 2019, maar timmert keihard aan de weg, heeft momenteel reeds een miljard dollar omzet per dag en prijkt op de 25e plaats van de crypto-exchanges wereldwijd. Wat Folgory voor eGulden bijzonder maakt is dat hun ambitie verder reikt dan het functioneren als normale exchange. Die ambitie is gericht op betaalvoorzieningen en om een partij als Paypal naar de kroon te steken. Met name de beschikbare winkeliersfuncties, zoals de aansluiting op Woocommerce en de pinautomaat voor op de toonbank vonden wij zeer interessant.

Voor Folgory is eGulden het eerste cryptoproject, naast het standaard BTC, ETH, LTC en BCH kwartet, dat ingezet gaat worden om de winkeliersfuncties te ondersteunen en zal EFL binnenkort prijken op de Folgory merchant APP voor Android en Apple.

De komende weken willen we jullie via deze weg verder op de hoogte brengen van onze plannen in 2020!

Wij wensen iedereen in deze onzekere tijden een gezond 2020.

De eGulden Community

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur hem dan terug met in het onderwerp "uitschrijven".
Vindt u hem interessant voor een kennis stuur hem dan door.
Wilt u meer weten over de eGulden/EFL bezoek dan de website https://egulden.org

Disclaimer

Noch enige vertegenwoordiger van de eGulden Community, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en deze onvoorwaardelijk te accepteren.

Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende aangebracht mogen worden. beacon